Birdie Wing: Golf Girls’ Story เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 1-11

Birdie Wing: Golf Girls’ Story เรื่องราวสาวนักกอฟล์

Birdie Wing: Golf Girls’ Story เรื่องราวสาวนักกอฟล์ สองนักกอลฟ์หญิงที่สไตล์การเล่นแตกต่างกัน ระหวา่ง อีฟ สาวที่เล่นกอล์ฟจริงจัง ใช้ฝีมือทักษะชั้นเชิงกอล์ฟเพื่อใช้หาเงิน และ อาโออิ ลูกสาวของประธานบริษัทใหญ่ที่สนุกกับการเล่นกอลฟ์โดยไร้แรงกดดัน

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 1

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 2

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 3

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 4

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 5

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 6

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 7

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 8

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 9

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 10