Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 ซับไทย ตอนที่ 53-192

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน

เรื่องย่อ ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ดินแดนพลังวิญญาณ ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต

Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 135
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 136
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 137
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 138
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 139
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 140
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 141
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 142
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 143
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 144
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 145
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 146
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 147
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 148
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 149
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 150
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 151
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 152
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 153
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 154
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 155
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 156
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 157
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 158
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 159
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 160
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 161
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 162
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 163
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 164
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 165
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 166
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 167
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 168
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 169
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 170
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 171
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 172
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 173
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 174
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 175
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 176
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 177
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 178
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 179
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 180
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 181
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 182
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 183
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 184
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 185
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 186
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 187
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 188
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 189
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 190
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 191
Douluo Dalu Soul Land ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 192