NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 1-12 จบแล้ว

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด

ไนต์เฮด  เรื่องราวของ Night Head นั้นจะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้อง Kirihara ผู้มีพลังจิตอย่าง Naoto และ Naoya ซึ่งพวกเขานั้นจะต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะพลังอันเหนือธรรมชาติของพวกเขา ซึ่งในส่วนของอนิเมะตัวใหม่ก็จะมีการเพิ่มตัวละครพี่น้องคู่ใหม่ NIGHT HEAD เข้าไปในเรื่องด้วยนั่นก็คือ Kuroki Yuya และ Kuroki Takuya ซึ่งพี่น้องทั้งสองคนนี้จะเป็นสมาชิกของกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่ต้องออกตามล่าพี่น้อง Kirihara

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 4
NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 5
NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 6
NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 7
NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 8
NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 9
NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 10
NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 11
NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 12 ตอนจบ