Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 1-24

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5

พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5  พงศาวดารภูตเทพ Tales of Gods and Demons Yao Shen Ji เรื่องราวการต่อสู้กับเทพอสูรของชายผู้หนึ่ง เนี่ยลี่ ร่างทรงอสูรที่แข็งแกร่ง ด้วยตำราจิตอสูรท่องเวลา ทำให้เขาคืนชีวิตกลับมาในวัยเด็กอีกครั้ง ด้วยการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่ง และพลังวิญญาณอันแข็งกล้า จะก้าวไปสู่สุดยอดวิถีแห่งยอดฝีมือ ศัตรูในชีวิตที่แล้วจะต้องถูกชำระแค้น! เมื่อได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ข้าจะเป็นดั่งราชันผู้ปกครองโลกใบนี้ และทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของข้า

Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 1
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 2
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 3
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 4
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 5
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 6
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 7
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 8
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 9
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 10
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 11
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 12
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 13
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 14
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 15
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 16
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 17
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 18
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 19
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 20
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 21
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 22
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 23
Tales of Demons and Gods 5 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 5 ซับไทย ตอนที่ 24